Financiële controle – Stichting Voor Sara

Financiële controle

Financiële controle

De penningmeester van Stichting Voor Sara maakt ieder kwartaal een overzicht van de gemaakte kosten en uitgaven. Jaarlijks maakt de stichting een financieel overzicht openbaar.

Stichting Voor Sara ontvangt uit heel het land donaties en giften. Zaak is om een zo groot mogelijk percentage van de inkomsten uit te geven aan de doelstelling zoals deze is opgenomen in de statuten. Om dit te verwezenlijken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden en ontvangen de bestuursleden en vrijwilligers geen beloning. Iedereen bij Stichting Voor Sara werkt onbezoldigd, zodat al het geld kan worden besteed aan onderzoek.

De begrotingen en financiële jaarverslagen van onze stichting vindt u hier. Uiteraard houden we u het hele jaar door op de hoogte via deze website.

Scroll to top