Doelstelling – Stichting Voor Sara

Doelstelling

Doelstelling

Stichting Voor Sara wil dat er ook voor de meest zeldzame spierziekten onderzoek wordt gedaan. We richten ons daarbij in eerste instantie op onderzoek naar spierziekten veroorzaakt door een mutatie in het Lama2-gen. In de statuten staat onze doelstelling als volgt beschreven:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van spierziekten in het algemeen en van MDC1A in het bijzonder, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen, het onder de aandacht brengen van spierziekten en het creëren van een platform voor alle betrokkenen bij spierziekten. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Uiteraard is het grotere doel een behandeling te vinden voor deze patiënten of mogelijk zelfs genezing.

Scroll to top