Conferentie MDC1A in Maastricht – Stichting Voor Sara

Conferentie MDC1A in Maastricht

Stichting Voor Sara en de Universiteit Maastricht organiseren van 15 tot en met 17 November 2019 een wetenschappelijke conferentie met als thema het natuurlijk beloop en de behandeling van congenitale spierdystrofieën in het algemeen en MDC1A in het bijzonder. Op www.mdc1a.com vind je alle informatie over deze conferentie.

MDC1A The Road To Therapy
Stichting Voor Sara en de Universiteit Maastricht organiseren van 15 tot en met 17 November 2019 een wetenschappelijke conferentie over MDC1A in Maastricht. MDC1A is een zeldzame spierziekte met een zeer uiteenlopende prognose, waarvoor tot op heden geen effectieve behandeling bestaat. Stichting Voor Sara maakt zich sterk voor patiënten met MDC1A en de Universiteit Maastricht leidt het onderzoek naar een behandeling voor deze spierziekte.

Het doel van deze conferentie is patiënten, behandelaars en onderzoekers bij elkaar te brengen om wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen te delen en verdere samenwerking te stimuleren. Ruim twintig experts op dit gebied – verbonden aan universitaire ziekenhuizen uit de hele wereld – hebben zich inmiddels aangemeld voor de conferentie. Een deel van de conferentie zal vertrouwelijk zijn om onderzoekers te stimuleren ook hun laatste, niet gepubliceerde data te delen. Een ander deel is openbaar en heeft als doel maximale interactie tussen wetenschappers, behandelaars en patiënten te verwezenlijken.

Behandeling
Wij verwachten met deze conferentie een belangrijke stap naar een behandeling te kunnen maken. Mocht dat slagen dan is deze behandeling voor zo’n twintig andere spierziekten ook van cruciaal belang in de zoektocht naar een behandeling.

Conferentie
De conferentie in Maastricht bestaat uit drie dagen. De vrijdag en zondag zijn besloten, de zaterdag is toegankelijk voor onderzoekers, patiënten, patiëntenorganisaties, behandelaars en andere geïnteresseerden. Wilt u het openbare deel van de conferentie op zaterdag 16 november bijwonen? Kijk voor meer informatie en tickets op www.mdc1a.com.

Scroll to top