Kom in contact – Stichting Voor Sara

Kom in contact

  Meld u aan voor de nieuwsbrief

   

  Privacyverklaring Stichting Voor Sara

  Doeleinden gegevensverwerking
  Uit jouw belangstelling en/of gift blijkt dat je de activiteiten van Stichting Voor Sara graag wilt ondersteunen, we vragen daarom toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het op de hoogte houden van het onderzoek naar MDC1A en ontwikkelingen die plaatsvinden die, mede dankzij jouw steun, worden uitgevoerd
  • Het aangaan van een donateurschap en/of de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen
  • Het uitvoeren van fondsenwervende activiteiten
  • Het informeren over en te benaderen voor activiteiten van Stichting Voor Sara
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  Indien je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit laten weten via info@voorsara.nl. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Stichting Voor Sara hier wettelijk toe wordt verplicht. Als je wilt dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd, dan kun dat ons ook laten weten via info@voorsara.nl.

  AVG
  Stichting Voor Sara is, zoals hierboven is aangegeven, ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang is voor haar activiteiten. En daarom voldoen wij aan alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

  Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een Europese verordening die in de hele EU geldt. De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Invoering van de AVG heeft gevolgen voor nieuwe donateurs en belangstellenden.

  Ter voorbereiding op de AVG heeft Stichting Voor Sara het stappenplan doorlopen van de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft diverse maatregelen getroffen, onder andere aanpassingen in de privacyverklaring, aanpassingen op de website alsook bij andere uitingen. Daarnaast is de interne organisatie ingericht op inwerkingtreding van de AVG, zodat je gegevens ook onder de nieuwe wet bij ons in veilige handen zijn.

  Scroll to top